Forest.Ink je fundraisingová nadace, která se věnuje podpoře nové světové paradigmatu. Propojujeme tradice, komunity a organizace, které usilují o vytvoření zdravějšího a šťastnějšího světa.

Investováním do výstavby vzdělávacích zařízení, projektů na ochranu deštných pralesů (např. Bosque Medicinal) a dalších nezbytných programů, obnovujeme propojení s významem přírody.

Spolupráce a spoluúčast jsou nezbytnými prvky, které nám ulehčí trvalou změnu pro vědomý život, pro realizaci sebe sama a pro dosažení našich snů.

Cílem tohoto projektu je odkoupení pozemků a jejich konzervace, vytvoření přírodní botanické zahrady a vzdělávacího centra.

Veškeré peníze získané prostřednictvím události Forest.ink jsou věnovány projektu výstavby Refugia El Bosque Medicinal.

Cíle projektu v bodech:

1. Odkoupení pozemků
2. Postavení „lesní boudy – Refugia“.
3. Zřízení botanické zahrady
Projekt zřízení botanické zahrady El Bosque Medicinal, se zaměří na kolekci rostlin a stromů celé Amazonie, které mají využití v tradiční přírodní medicíně, tradičním umění, tradičním stavitelství a rukodělbě. Budoucí návštěvník by se zde mohl seznámit s těmito rostlinami trochu blíže, poznat prostředí, ve kterém rostou, jejich možné využití, léčivé účinky a tradiční formu užívání.

4. Zřízení školky sazenic stromů a rostlin, Ochrana pralesa
5. Konzervace biodiverzity rostlin a živočichů
6. Zalesnění odlesněných ploch

Školka sazenic stromů a rostlin pomůže při zalesňování odlesněných ploch. Sazenice stromů a různých rostlinných druhů budou k dispozici ekologickým projektům k navracení života do poškozených ekosystémů.

7. Vzdělávací systém
8. Podpora místních komunit

Vzdělávací systém v El Bosque Medicinal je zaměřen nejen na studenty odborných předmětů zoologie, botaniky, herbalistiky či ochrany životního prostředí. Jeho význam je učit místní děti i dospělé o významu a nezbytnosti lesních ekosystémů a zpřístupnit jim alternativní formy poznávání přírody přímo v lokalitě rezervace nebo jejího okolí.

9. Propagace a spolupráce se správou sousedící rezervace Runahorco
10. Podpora ekoturizmu

tslalbmi282pz6gbt7ik nnzwns6e76ecygr6vetf

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

DĚKUJEME ZA VAŠI PODPORU!